Pieteikuma forma

Sacensību organizators apkopo datus organizācijas nepieciešamības ietvaros. Publiski tiks atainota tikai sacensību protokoliem nepieciešamā informācija – starta numurs, vārds, uzvārds, pārstāvētā pilsēta un sacensību automašīna. Cita personas informācija tiks uzglabāta, neizpaužot to nepiederošām personām.